Budowanie doświadczenia z dużą energetyką rozpocząłem w roku 2006, gdy wraz z postępującą liberalizacją rynku energii elektrycznej dla biznesu, odpowiadałem za bezpośrednią obsługę Klientów Kluczowych w Koncernie Energetycznym ENERGA.

Odejście od cen taryfowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, kompleksowe spojrzenie na potrzeby Klientów zarówno od strony optymalizacji kosztowej zakupów energii po optymalizację kosztów taryfowych – powiązanych z dystrybucją energii elektrycznej, pojawienie się nowych narzędzi zakupowych w powiązaniu cen energii z Towarową Giełdą Energi – to wyzwania z jakimi mierzyliśmy się na rynku po okresie otwarcia i dalszej transformacji rynku energii w Polsce.

W roku 2020 po 14 latach w segmencie sprzedaży dla Klienta Biznesowego oraz SME, podjąłem się wyzwania zbudowania w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA Wydziału, który wprowadzi Spółkę ENERGA Obrót na rynek prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

Okres lat 2020-2023 to dla mnie przede wszystkim potężne doświadczenie poznania specyfiki rynku OZE, technologii, procedur oraz poruszania się w mocno nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym, jakim stał się rynek mikroinstalacji prosumenckich w tych latach.

Posiadam uprawnienia w zakresie przeprowadzania audytu energetycznego oraz uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji oraz dozoru do 1kV

W roku 2023 po 17 latach pracy w Spółkach Grupy Kapitałowej Energa podjąłem decyzję aby swoje wieloletnie doświadczenia przekuć w markę ENCARE i swoim doświadczeniem wspierać podmioty będące czynnymi podmiotami ryku energii elektrycznej oraz OZE.

Agreguję współpracę z wieloma specjalistami z rynku energii, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej aby zawsze poszukiwać rozwiązań idealnie dopasowanych do potrzeb Naszych Klientów.