W ramach oferty consultingu energetycznego ENergyCARE BUSINESS oferujemy m.in..:

 • stałą abonamentową opiekę nad procesem kontroli kosztów zakupu energii elektrycznej i ich stałej optymalizacji
 • jednorazowe konsultacje w zakresie procesu kontroli kosztów zakupu energii elektrycznej
 • zbudowanie optymalnej strategii zakupu energii elektrycznej dla Klienta
 • prowadzenie w imieniu Klienta procesu negocjacji warunków zakupu energii
 • prowadzenie w imieniu Klienta procesów przyłączeniowych z lokalnymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnej
 • prowadzenie w imieniu Klienta procesów reklamacyjnych ze Spółkami energetycznymi
 • modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej Naszych Klientów w zakresie źródeł OZE i różnych form możliwości zakupu i wytwarzania energii zielonej
 • przeprowadzanie cyklicznych audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej
 • cykliczne kontrole sprawności instalacji OZE wraz z pełną termowizją infrastruktury Klienta
 • cykliczne raportowanie dla decyzji operacyjnych aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej i przewidywalnych zmian w sferze kosztowej jak również prawnej

Oferta dedykowana w szczególności dla podmiotów aktywnie uczestniczących w procesie sprzedaży energii elektrycznej oraz rozwiązań OZE.

W ramach oferty consultingu energetycznego ENergyCARE SUPPORT oferujemy m.in.:

 • stałą abonamentową opiekę nad wdrażaniem nowych Handlowców
 • jednorazowe dedykowane szkolenia dedykowane dla Sieci Handlowych
 • cykliczne raporty operacyjne agregujące dane aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej oraz OZE dla Osób Zarządzających oraz Sieci Handlowych
 • stały monitoring otoczenia prawnego, istniejących, wdrażanych oraz przewidywanych zmian, mających wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe

W ramach oferty consultingu energetycznego ENergyCARE AUDIT oferujemy m.in.:

 • audyty lokalizacyjne pod inwestycje eMobility
 • audyty lokalizacyjne pod inwestycje OZE (PV)
 • audyty energetyczne przedsiębiorstw
 • audyty efektywności energetycznej
 • audyty i przeglądy istniejących instalacji fotowoltaicznych
 • audyty termowizyjne budynków oraz instalacji fotowoltaicznych